Lengo la KAWAKIA ni kukusanya, kuhifadhi, na kutoa kwa bure hadithi za histoira ya makanisa – kutoka vyanzo vya kuandikwa na kunenwa – muhimu kwa uelewa wa kitaaluma wa Ukristo Africa.


Soma Hadithi kwa Kiswahili

Soma Hadithi kwa Kiswahili

Kugundua watu wa ajabu katika mkusanyiko wetu wa maandishi yaliyoandikwa kwa Kiswahili.

Hadithi za Kiswahili: 9

Soma Kuhusu Yakobo Lumwe

Soma Kuhusu Yakobo Lumwe

Yakobo Lumwe, ambaye pia aliitwa Yakobo Ng’ombe, alikuwa ni Mchungaji wa kwanza mwenyeji wa kanisa la kiprotestanti pwani ya...

Vifaa kwa Watafiti na Waandishi

Vifaa kwa Watafiti na Waandishi

Kutimiliza Historia Simulizi ni warsha ya utendaji kazi inayodhamiriwa mahitaji ya watu wanaohitaji kutumia historia simuliz...


Angalia hadithi kwa

Jumla ya Makala: 2155
Jumla ya Makala: 502
Jumla ya Makala: 172
Jumla ya Makala: 9