Vifaa vya Utangulizi

1. Diretrizes e Manuais

  • Maelezo kwa Watafiti na Waandishi

  • Kijitabu cha Maelezo kwa Watafiti na Waandishi

  • Uokoaji wa Makumbusho ya Watu Wetu -- Maelezo ya Kumbukumbu

  • Kutimiliza Historia Simulizi

    Kuwasaidia Wakristo Kusimulia Habari Zao

2. Rasilimali ya nje

  • Historia ya Kanisa- Kitabu cha Wanafunzi

    Ufikiaji wa mtandao unahitajika: Kiliandikwa mwaka 1993 na Ingo Koll Mbeya kwa matumizi ya Umoja wa Walimu wa Elimu ya Kikristo kwenye shule za sekondari mjini Mbeya.