Comoro


Mambo ya Haraka

Idadi ya Watu 2020: 870,000,
29% Mjini

Wakristo: 0.5%
Waislam: 98.3%

Idadi ya Wakristo: 4,200

Wakatoliki: 2,500
Waprotestanti: 1,200
Kujitegemea: 300
Orthodox: 0

Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020