Comoro


Mambo ya Haraka

Idadi ya Watu 2015: 770,000,
28% Mjini

Wakristo: 0.51%
Waislam: 98.30%
Ethnoreligionists: 0.97%
Agnostiki: 0.12%

Idadi ya Wakristo: 3,900

Wakatoliki: 2,100
Waprotestanti: 1,400
Kujitegemea: 266
Orthodox: 0

Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed Sept 14, 2015