Djibouti


Mambo ya Haraka

Idadi ya Watu 2020: 1,000,000,
78% Mjini

Wakristo: 1.1%
Waislam: 97.5%
Agnostiki: 1.3%

Idadi ya Wakristo: 10,800

Wakatoliki: 7,500
Waprotestanti: 420
Kujitegemea: 500
Orthodox: 2,000

Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020