Mauritania


Mambo ya Haraka

Idadi ya Watu 2020: 4,784,000,
55% Mjini

Wakristo: 0.2%
Waislam: 99.3%

Idadi ya Wakristo: 10,800

Wakatoliki: 5,300
Waprotestanti: 1,000
Kujitegemea: 2,560
Orthodox: 0

Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020