Saint Helena


Mambo ya Haraka

Idadi ya Watu 2020: 4,100,
40% Mjini

Wakristo: 95.4%
Agnostiki: 3.5%

Idadi ya Wakristo: 3,900

Wakatoliki: 120
Waprotestanti: 380
Kujitegemea: 510
Orthodox: 0

Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020