Burkina Faso

Waprotestanti


Mambo ya Haraka

Idadi ya Watu 2020: 20,903,000,
31% Mjini

Wakristo: 23.8%
Waislam: 55.6%
Mdini wa jadi: 20.1%

Idadi ya Wakristo: 4,965,000

Wakatoliki: 3,215,000
Waprotestanti: 1,750,000
Kujitegemea: 97,600
Orthodox: 0

Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020

Waprotestanti

Jina Uhusiano Nchi Lugha
Juu ya Ukurasa